เรื่องน่ารู้งานคอนกรีต :

"เท ปาด ขัด" บ้านไม่เลอะ เก็บหน้างานเรียบร้อย

แชร์เนื้อหานี้ :

          หากต้องการเทพื้นบ้าน แต่กังวลว่าพื้นที่รอบข้างจะเลอะเปรอะเปื้อน ต้องเหนื่อยเก็บกวาด กลัวช่างไม่รักษาความสะอาดให้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากใช้บริการเท ปาด ขัด จาก CPAC ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และความสะอาดของบ้านลูกค้าเป็นสำคัญ จึงดูแลหน้างานทั้งก่อน และหลังให้บริการอย่างเรียบร้อย ดังนั้นถ้าต้องการเทพื้นเพิ่ม หรือทำพื้นใหม่ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะครับ เรียกใช้บริการเท ปาด ขัด ได้ง่ายๆ แค่โทร 02 555 5555

 

แชร์เนื้อหานี้ :

อื่นคุณอาจสนใจ

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ?


สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เอสซีจี (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจีตามงบการเงินรวม) ได้เก็บรวบรวมไว้ โปรด คลิกที่นี่ หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com