เรื่องน่ารู้งานคอนกรีต : บทความซีแพค

พื้นที่บ่อดินขาว จ.นครสวรรค์ ชุมชมสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำและแนวสร้างฝายต้อนน้ำ บ่อหน่วงน้ำและทางน้ำจากภูเขาเพื่อเติมน้ำลงสระ

แชร์เนื้อหานี้ :

พื้นที่บ่อดินขาว จ.นครสวรรค์

ชุมชมสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำและแนวสร้างฝายต้อนน้ำ บ่อหน่วงน้ำและทางน้ำจากภูเขาเพื่อเติมน้ำลงสระ

พื้นที่บ่อดินขาว ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 1 ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง แต่สามารถสำรองน้ำเพื่อใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรมหลังจากตัดสินใจใช้ CPAC Water management Solution

เริ่มจากการสำรวจภูมิประเทศพร้อมทิศทางการไหลของน้ำและปริมาณน้ำผิวดินด้วย Drone Solution ทำให้ชุมชนสามารถวางแผนสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำและแนวสร้างฝายต้อนน้ำพร้อมวางแผนแนวขุดบ่อหน่วงน้ำและทางน้ำจากเขาวงเพื่อเติมลงสระบ่อดินขาวได้ จากนั้นได้ใช้ระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ แบบปั๊มลอยน้ำเพื่อกระจายน้ำเข้าสู่แปลงข้าวโพด มันแกว หอมหัวใหญ่และสำรองน้ำในถังเก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ส่งผลให้พื้นที่ชุมชน 3 ไร่ มีน้ำใช้เพื่อเกษตรกรรมตลอดทั้งปี แถมประหยัดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์แทนที่จะใช้ไฟฟ้าที่บ้าน

 

แชร์เนื้อหานี้ :

บทความซีแพค อื่นคุณอาจสนใจ

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?