วิธีการชำระเงิน

เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการในการชำระเงิน ปัจจุบัน CPAC ได้พัฒนาวิธีการชำระเงินในแบบที่คุณเลือกได้ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
ชำระเงินผ่านตู้ ATM ชำระเงินได้ทุกตู้ ATM ของธนาคารที่ให้บริการ (ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย และ กสิกรไทย) ชำระเงินผ่าน Mobile Banking
และ CPAC Application
ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร หรือผ่าน CPAC Application
ชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตหัก
บัญชีธนาคาร
ชำระเงินผ่านอินเตอร์เนตโดยหักจากบัญชีออมทรัพย์ของตนเอง
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ชำระเงินด้วยบัตรเดบิต หรือ ชำระด้วยบัตรเครดิต VISA และ MASTER CARD ได้ทุกธนาคาร ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
แบบผ่อนชำระ
ชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตหักบัตรเครดิต แบบผ่อนชำระ
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชำระเงินได้ทุกที่ ทุกสาขา ของธนาคารที่ให้บริการ (ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย และ กสิกรไทย) ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกที่ ทุกสาขา