เกี่ยวกับเรา

จากผู้ผลิตคอนกรีตอันดับหนึ่งสู่ผู้ให้บริการโซลูชันก่อสร้างครบวงจร

ประสบการณ์คอนกรีต
ยาวนานกว่า (ปี)
60
โซลูชันงานก่อสร้าง
มากกว่า (บริการ)
200
ศูนย์ปรึกษางานก่อสร้าง
มากกว่า (สาขา)
20

จากอดีต ถึงปัจจุบัน CPAC คือหนึ่งในผู้นำการก่อสร้างที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา ด้วยงานคอนกรีตคุณภาพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ในวันนี้ CPAC ได้ขยายการบริการ เพื่อให้ครองคลุมมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมดอย่างครบวงจร ตั้งแต่เรื่องของคอนกรีตที่ CPAC มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ต่อยอดไปถึงงานโครงสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ดูแล ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่เดียวครบ จบทุกความต้องการ

 

 

การสร้างแบรนด์เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่าง Stakeholders & Ecosystems ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เพื่อยกระดับการก่อสร้างให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการ “Turn Waste to Wealth” (Value Creation)

เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้รับเหมา ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างนวัตกรรม ตามวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจ ESG (Environmental, Social and Governance) ในการเพิ่มสัดส่วน Green Construction ผ่านสินค้ารักษ์โลก (Green Product) และบริการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Solution) ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผลงาน
ระดับ Masterpiece

รวมที่สุด 14 ผลงานคุณภาพเยี่ยมจาก CPAC

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ในเครือเอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง (SCG Cement – Building Materials) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2495 ด้วยความมุ่งหมายในการ ส่งเสริมให้มีการใช้ปูนซีเมนต์อย่างแพร่หลายภายใน ประเทศผ่านการผลิตเป็นสินค้าคอนกรีตประเภทต่างๆ โดยเริ่มจากคอนกรีต อัดแรงผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
0 จาก 0
01

One Bangkok

ก่อสร้างเสร็จ -
02

อาคารออลซีซั่น

ก่อสร้างเสร็จ 2540
03

อาคาร ABAC 2

ก่อสร้างเสร็จ 2540
04

อาคารไทวา

ก่อสร้างเสร็จ 2538
05

สะพานพระราม 9

ก่อสร้างเสร็จ 2527
06

ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่

ก่อสร้างเสร็จ 2538
07

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

ก่อสร้างเสร็จ 2549
08

โรงแรมดุสิตธานี

ก่อสร้างเสร็จ 2510
09

รถไฟฟ้า BTS

ก่อสร้างเสร็จ 2543
10

อาคารใบหยก 2

ก่อสร้างเสร็จ 2540
11

ดอนเมืองโทลเวย์

ก่อสร้างเสร็จ 2537
12

ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่

ก่อสร้างเสร็จ 2539
13

RS รัชดา Tower

ก่อสร้างเสร็จ 2539
14

สนามบินสุวรรณภูมิ

ก่อสร้างเสร็จ 2548

CPAC เพื่อสังคม

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ถือเป็น 1 ในอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี ที่ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “CPAC” ในเครือเอสซีจีซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement - Building Materials) ยึดมั่น เพราะการดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้อง เป็นธรรม และอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน ได้อย่างผาสุข ซีแพค จึงมุ่งสร้างความดีตอบแทนสังคมไทย และชุมชนต่างๆ ด้วย 2 กิจกรรมเพื่อสังคมที่ “คนซีแพค” ใช้ความตั้งใจ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านงานคอนกรีต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งโครงการ “ลานเพลิน ซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร” และโครงการ “ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้างานคอนกรีต”

ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร

ซีแพค ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้าน ตารางเมตร” โดยนำคอนกรีตที่เกินจากการใช้งานของลูกค้า กลับมาใช้ประโยชน์ หล่อเป็น แผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อนำไปทำกิจกรรมปูแผ่นพื้นเป็น “ลานเพลิน” หรือลานอเนก ประสงค์ เป็นสนามเด็กเล่น ทางเดินเท้า โต๊ะ และเก้าอี้ให้กับชุมชนวัดและโรงเรียนซึ่ง กิจกรรมดัง กล่าวนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างซีแพคกับชุมชนรอบ โรงงาน และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามอุดมการณ์ของเอสซีจี อีกด้วย

ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้างานคอนกรีต

ซีแพค ตระหนักและเห็นคุณค่า ของการพัฒนางานวิศวกรรมโยธาของ ประเทศไทยนำ ประสบการณ์ด้านคอนกรีตกว่าครึ่งศตวรรษ ถ่ายทอดผ่านโครงการ “ซีแพค ร่วมสร้างต้น กล้างานคอนกรีต” ให้กับเหล่านิสิตนักศึกษาซึ่งเปรียบเสมือน “ต้นกล้า” ได้รับ ความรู้ความ เข้าใจและปฏิบัติงานด้านคอนกรีตได้อย่างถูกต้องตรงตามหลัก วิศวกรรมคำนึงถึงความ ปลอดภัยทั้งต่องานโครงสร้าง และผู้ใช้งาน และพร้อมที่จะเติบโต เป็นวิศวกรรุ่นใหม่นำ ความรู้ไปพัฒนาการก่อสร้างของไทยให้เจริญรุดหน้าใน อนาคต

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?