รายละเอียด

คอนกรีตรักษ์โลก เป็นคอนกรีตที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยถ่านหิน ตาม มอก.2135 ซึ่งเป็นการนำวัสดุทดแทน มาเป็นส่วนผสมในคอนกรีต เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

มั่นใจในคุณภาพกับคอนกรีตรักษ์โลก ซึ่งมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกับคอนกรีตซีเมนต์ล้วน เนื่องจาก CPAC ได้ออกแบบคอนกรีตทั้ง 2 ประเภท ให้มีกำลังอัดที่ 28 วัน เท่ากัน อ้างอิงจากมาตรฐานการออกแบบคอนกรีต วสท. ACI และ BSEN โดยวัสดุที่ใช้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM และ มอก.

เหมาะสำหรับงานประเภท

เหมาะสำหรับทุกโครงสร้างทั่วไป เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น เป็นต้น

คุณสมบัติ

  • เป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • มีกำลังอัดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 180 – 400 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)