วิธีการชำระเงิน

เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการในการชำระเงิน ปัจจุบัน CPAC ได้พัฒนาวิธีการชำระเงินในแบบที่คุณเลือกได้ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

คลิกเลือกช่องทางการชำระเงินที่คุณต้องการ หรือ เลื่อนลงเพื่อดูรายละเอียดช่องทางการชำระเงินทั้งหมด

ช่องทางชำระเงินผ่าน

Mobile Banking Application

ท่านสามารถ Download Application ของแต่ละธนาคารเพื่อชำระเงิน
โปรดศึกษาวิธีการชำระเงินผ่าน Mobile Banking Application ของแต่ละธนาคาร

วิธีการชำระเงิน โดยการ SCAN ผ่าน Mobile Application คลิกที่นี่

สร้าง Bar Code สำหรับชำระเงิน

SCB EASY

K PLUS

Bualuang mBanking

Krungthai NEXT

TMB Touch

KMA Krungsri Mobile App

Thanachart Connect

MyMo By GSB Mobile Banking

ช่องทางชำระเงินผ่าน

ธนาคาร

ช่องทางชำระเงินผ่าน

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการสร้าง Bar Code

1. รหัสหน่วยงาน หรือ รหัสชำระเงิน 12 หลัก
2. เบอร์โทรที่ติดต่อ
3. จำนวนเงินที่ต้องการชำระ

สร้าง Bar Code สำหรับชำระเงิน

ช่องทางชำระเงินผ่าน

iBanking (อินเตอร์เน็ตหักผ่านบัญชี)

เมื่อท่านติดต่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสชำระเงิน (12 หลัก)จากทางบริษัทฯ

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต มี 3 วิธี

1. รหัสหน่วยงาน หรือ รหัสชำระเงิน 12 หลัก
2. เบอร์โทรที่ติดต่อ
3. จำนวนเงินที่ต้องการชำระ

SCB EASY

K PLUS

Bualuang mBanking

Krungthai NEXT

ช่องทางชำระเงินผ่าน

บัตรเครดิต (เต็มจำนวน)

เมื่อท่านติดต่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสชำระเงิน (12 หลัก) จากทางบริษัทฯ

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต มี 3 วิธี

1. ชำระเงินได้ที่ เจ้าหน้าที่ประสานงานขายที่ให้บริการท่าน
2. ชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตหักบัตรเครดิต สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการชำระเงิน

 • บัตรเครดิตที่ต้องการชำระเงิน
 • วงเงินของบัตรเครดิต และ เลขที่บัตรประชาชน (กรณีชำระเงินครั้งแรกระบบของธนาคาร จะสอบถามวงเงินของบัตรเครดิต)
 • Site code ที่ต้องการชำระเงิน
 • กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบชำระเงินหักบัตรเครดิต”

* CPAC ได้เพิ่ม ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ให้บริการรับชำระบัตรเครดิตผ่านช่องทาง www.cpac.co.th และ CPAC Mobile Application ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB สามารถชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าวได้เช่นกันครับ

เข้าสู่ระบบชำระเงินหักบัตรเครดิต

ช่องทางชำระเงินผ่าน

บัตรเครดิต (แบบผ่อนชำระ ลูกค้าเป็นผู้ชำระดอกเบี้ย)

เมื่อท่านติดต่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสหน่วยงานหรือรหัสชำระเงิน 12 หลัก จากทางบริษัทฯ ลูกค้าสามารถทำรายการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตหักบัตรเครดิต แบบผ่อนชำระ ที่บริษัทเปิดบริการผ่าน

 

บริษัทฯ เปิดให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต 
(แบบผ่อนชำระ  ลูกค้าเป็นผู้ชำระดอกเบี้ย)
โปรดศึกษาอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ตามจำนวนเดือนที่ต้องการเลือกผ่อนชำระของแต่ละธนาคาร ดอกเบี้ยจะแสดงเมื่อเข้าสู่ระบบชำระเงิน 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการชำระเงิน

 1. Site Code ที่ต้องการชำระเงิน
 2. หมายเลขบัตรเครดิต

กรณีทำรายการครั้งแรก

 1. ระบบของธนาคารจะสอบถามวงเงินบัตรเครดิตของท่าน
 2. เมื่อทำรายการชำระเงิน ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังมือถือที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันตัวตนเจ้าของบัตรที่แท้จริง
 3. ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบรายการแจ้ง ชำระเงิน สำเร็จ 
เข้าสู่ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ

การขอรับเงินเหลือคืน

กรณีคืนเงินเหลือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

กรณีขอรับเงินเหลือคืนเข้าบัญชีธนาคาร

กรณีขอรับเงินเหลือคืนเข้าบัญชีธนาคาร (จำนวนเงินไม่เกิน 200,000 บาท)

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ท่านสามารถชำระค่าสินค้า/บริการ ได้ทุกช่องทางตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ข้างต้น
 • บริษัทฯไม่มีนโยบายในการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการชำระค่าสินค้า/บริการในทุกช่องทาง
 • กรณีท่านมีจำนวนเงินคงเหลือ สามารถชำระค่าสินค้า/บริการอื่นได้ ทุกประเภทสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยินดีคืนเงินคงเหลือให้กับท่านตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือได้ที่เจ้าหน้าที่ซีแพคที่ให้บริการท่านหรือติดต่อสอบถาม CPAC Call Center 02-555-5555

* กรณีท่านไม่ขอรับเงินคงเหลือคืน และประสงค์ที่จะบริจาค บริษัทฯจะมีใบอนุโมธนาให้ทุกท่าน

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?