เรื่องน่ารู้งานคอนกรีต : บริการ CPAC

ก่อสร้างก้าวไกล ทันสมัยกว่าที่เคย ด้วยนวัตกรรม CPAC Drone Solution

แชร์เนื้อหานี้ :

เพราะการก่อสร้างต้องมีความถูกต้องตั้งแต่ก่อนเริ่มลงมือสร้าง นวัตกรรมการประเมินพื้นที่จึงสำคัญ CPAC เล็งเห็นความสำคัญจึงออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์ ในการบินสำรวจหน้างานด้วยเทคโนโลยีการบินโดรนพร้อมผู้เชี่ยวชาญ ที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบผังโครงการ ลดระยะเวลาในการสำรวจ ให้การก่อสร้างมีความผิดพลาดน้อยที่สุด

ข้อดีของการใช้ CPAC Drone Solution สำรวจพื้นที่งาน

  •  ลดเวลาสำรวจและความผิดพลาดในการก่อสร้าง
  • เกิดความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่เสี่ยง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ แม่นยำสูง

CPAC Drone Solution เหมาะกับใคร?

  • งานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโรงโม่
  • งานสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง เพื่อใช้วางแผนออกแบบผังโครงการ 
  • งานสำรวจภูมิประเทศโครงการ เพื่อวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำ
  • งานสำรวจประสิทธิภาพแผงโซลาร์เซลล์ ด้วยกล้องตรวจจับความร้อน
  • งานตรวจสอบพื้นที่ซ่อมบำรุง ยากต่อการเข้าถึง หรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย

ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีกว่า เพื่อนวัตกรรมที่ดีต่อการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม ต้อง CPAC Drone Solution

แชร์เนื้อหานี้ :

บริการ CPAC อื่นคุณอาจสนใจ

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?