ย้อนกลับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

งานเสา

เสาเป็นโครงสร้างในแนวดิ่ง ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากหลังคา ผนัง พื้น คาน และถ่ายสู่ฐานราก เสาถือเป็นโครงสร้างหลักที่สำคัญของบ้านและอาคารที่ต้องให้ความสำคัญ และด้วยโครงสร้างของเสาที่มีเหล็กเสริมมาก ควรต้องเลือกคอนกรีตให้เหมาะสมกับการใช้งาน ใช้งานง่าย และช่วยทำให้เสามีความแข็งแรงยิ่งขึ้น