ย้อนกลับ

Products & Service

Column

ซีแพคดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความมีคุณภาพทั้งระบบ และปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องโดยได้ทำการศึกษาคอนกรีตผสมเสร็จที่เหมาะกับวัตถุดิบสภาพแวดล้อมในแต่ละภูมิประเทศและการใช้งานแต่ละประเภท ซีแพคดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความมีคุณภาพทั้งระบบ และปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

คอนกรีตมาตรฐานซีแพค คอนกรีตไหลลื่นเทง่ายซีแพคซุปเปอร์พลัส คอนกรีตกันซึมซีแพค คอนกรีตงานชายฝั่งทะเลซีแพค คอนกรีตทนไอทะเลซีแพค คอนกรีตทนดินเค็ม-น้ำเค็มซีแพค คอนกรีตทนซัลเฟตซีแพค คอนกรีตทนกรดซีแพค คอนกรีตงานห้องเย็นซีแพค คอนกรีตไหลเข้าแบบง่ายซีแพค เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ซีแพค สมาร์ท สตรัคเจอร์ (เสาเข็มเล็ก) คอนกรีตผิวเรียบซีแพค คอนกรีตกำลังอัดสูงซีแพค คอนกรีตแข็งตัวเร็วซีแพค คอนกรีตพิมายทนดินเค็มซีแพค คอนกรีตรักษ์โลก คอนกรีตอีสานแกร่งซีแพค คอนกรีตซีแพคอีซี่ (สำหรับพื้นที่ภาคตะวันตก) เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ซีแพค สมาร์ท สตรัคเจอร์ (เสาเข็มใหญ่)