รายละเอียด

ตอบสนองทุกความเร่งด่วน ด้วยคอนกรีตที่ถูกออกแบบโดยส่วนผสมพิเศษ เพื่อให้มีความสามารถในการรับน้ำหนักจากการใช้งานได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าคอนกรีตปกติ ทำให้สามารถถอดแบบได้เร็วขึ้น เปิดใช้งานได้เร็วขึ้น ตามความเร่งด่วนของการก่อสร้าง
เหมาะสำหรับงานประเภท
งานพื้น ถนน ลาน หรือ ฐานรองแท่นเครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานซ่อมถนน ที่ต้องการเปิดใช้งานเร็ว

คุณสมบัติ

  • ให้กำลังอัดได้อย่างรวดเร็วกว่าคอนกรีตปกติ โดยสามารถเลือกระยะเวลาการเวลาการเปิดใช้งาน และกำลังอัดที่ต้องการ ตามความเร่งด่วนของการก่อสร้าง
  • ผิวหน้าคอนกรีต มีความแกร่งและทนทานต่อการกัดสี กว่าคอนกรีตทั่วไป
  • ลดปัญหาการแตกร้าวของคอนกรีต ในช่วงอายุเริ่มต้น(คอนกรีตกำลังเริ่มก่อตัว)

คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง

  • ควรเตรียม คนงาน เครื่องมือ และแบบหล่อที่หน้างานให้พร้อม เพื่อให้สามารถทำงานได้ทันที เมื่อคอนกรีตมาถึงหน้างาน เนื่องจากคอนกรีตแข็งตัวเร็วซีแพค มีระยะเวลาในการทำงาน เพียง 45-60 นาที นับจากเวลาผลิต ซึ่งสั้นกว่าคอนกรีตทั่วไป