รายละเอียด

ทางเลือกใหม่ที่ทนทานกว่า ลดปัญหาความยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมพื้นห้องเย็น ด้วยคอนกรีตพิเศษที่มีความสามารถสูงในการต้านทานการแตกร้าว และบริเวณผิวหน้าคอนกรีตมีความทนทานต่อการขัดสีจากรถขนถ่ายสินค้า (Forklift)

เหมาะสำหรับงานประเภท

ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง และ ห้องปรับอุณหภูมิ ที่มีอุณหภูมิติดลบ ถึง -40 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติ

  • สามารถทนต่ออุณหภูมิติดลบ ได้ถึง -40 องศาเซลเซียส
  • มีความสามารถในการต้านทานการแตกร้าว
  • มีความทนทานต่อการขัดสีที่ผิวหน้า จากการใช้งานของรถขนถ่ายสินค้า (Forklift)
  • เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นและทึบน้ำสูง - เป็นคอนกรีตที่มีการเยิ้มน้ำต่ำ คำแนะนำในการใช้งาน และข้อความควรระวัง