ข่าวสารและกิจกรรม : ข่าวสารความร่วมมือ

CPAC พร้อม 3 พันธมิตร MENAM – SFC - TACE ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัย Innovation & Construction Technology ในโครงการ SALAYA ONE

23 กุมภาพันธ์ 2565
แชร์เนื้อหานี้ :

CPAC ผนึก 3 พันธมิตร จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวิจัยโครงการ “SALAYA ONE” ด้วย Innovation & Technology for Green Construction ยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
CPAC พร้อม 3 พันธมิตร MENAM – SFC - TACE นำโดย พี่สยามรัฐ สุทธานุกูล Chief Marketing Officer ในนามตัวแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด พร้อมด้วย นายเดชา ตั้งสิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล Managing Director บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด และ รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัย Innovation & Construction Technology ในโครงการ SALAYA ONE กับ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง (Innovation & Technology for Green  Construction) เพื่อสร้างโครงการที่พักอาศัยแบบ Smart Green Building ที่มุ่งเน้น Sustainable & Smart Living สร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้อาศัยอยู่อย่างสะดวกสบายในยุค New Normal โดยคำนึงถึงชุมชนรอบข้างและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ (Pre-Execution) จนถึงขั้นตอนการก่อสร้างจริง (Execution) ได้แก่ CPAC BIM, CPAC Drone Solution, CPAC 3D Printing, SCG Green Building Solution นวัตกรรมการออกแบบและการก่อสร้างอาคารเขียว (Green Building) ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้อาคาร และลดค่าใช้จ่ายของอาคารในระยะยาว, SCG Solar Roof Solution นวัตกรรมการออกแบบ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลดค่าไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 60% ตลอดจน SCG Elder Care Solution นวัตกรรมบ้านสำหรับผู้สูงวัย ที่ให้มีความสะดวกสบาย และปลอดภัยมากที่สุด เป็นต้น
CPAC มุ่งหวังที่จะยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศสู่ Green Construction เพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของ SCG ที่ยึดหลัก ESG 4++นอกจากนี้ CPAC ยังมุ่งพัฒนาการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากลผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้และสร้างความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับโลกอีกด้วย จึงตอกย้ำแนวคิด CPAC Green Solution ได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับผู้ที่สนใจ CPAC Green Solution สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CPAC Contact Center โทร. 02-555-5555 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://web.cpac.co.th

23 กุมภาพันธ์ 2565
แชร์เนื้อหานี้ :

ข่าวสารความร่วมมือ อื่นคุณอาจสนใจ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?