เรื่องน่ารู้งานคอนกรีต :

ดูแลแบบหล่อเหล็ก ด้วยน้ำมันทาแบบคอนกรีต "CPAC MOLDERA CX1"

แชร์เนื้อหานี้ :

ชิ้นงานคอนกรีตจะสมบูรณ์และมีผิวที่สวยงามกว่าเดิม ถ้าทาน้ำมันทาแบบ CPAC Moldera CX1 ที่ผิวของแบบหล่อคอนกรีตอย่างถูกวิธีเสียก่อน เพื่อป้องกันคอนกรีตยึดติดที่ผิวของแบบหล่อ ที่สำคัญควรทาน้ำมันก่อนการวางเหล็กเสริมเพราะถ้าน้ำมันถูกเหล็กเสริมจะเป็นการทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริมได้ โดยวิธีการดูแลรักษาแบบหล่อเหล็กสามารถทำได้ง่ายดังนี้

1.ควรเก็บในที่ร่มไม่ให้โดนน้ำเพราะอาจจะเป็นสนิม

2.ควรทาน้ำมันทาแบบประเภทน้ำมันล้วนเพื่อให้น้ำมันไปเคลือบที่ผิวของแบบหล่อลดโอกาสการที่คอนกรีตจะติดแบบ เนื่องจากเมื่อคอนกรีตติดแบบเหล็กแล้ว จะต้องทำการแซะเศษคอนกรีต ซึ่งเป็นการทำลายพื้นผิวของแบบหล่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-555-5555

แชร์เนื้อหานี้ :

อื่นคุณอาจสนใจ

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ?


สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เอสซีจี (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจีตามงบการเงินรวม) ได้เก็บรวบรวมไว้ โปรด คลิกที่นี่ หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com