ผลิตภัณฑ์และบริการ

เลือกดูรายละเอียดตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือเลือกผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการใช้งานของคุณและคำนวณปริมาณคอนกรีตหากคุณยังไม่แน่ใจปริมาณที่ต้องการ
close

งานฐานราก

ฐานรากเป็นส่วนประกอบที่รับน้ำหนักของอาคาร เพราะน้ำหนักของอาคารทั้งหมดจะถ่ายลงมายังเสาคาน ผ่านฐานรากและลงสู่ดิน ฐานรากจึงต้องการความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ตามที่ออกแบบไว้ได้ การเลือกคอนกรีตให้เหมาะสมและช่วยให้ทำงานง่าย ได้งานตามต้องการ จึงสำคัญ