คอนกรีตผสมเสร็จ และบริการ : คอนกรีตพิเศษ [SPECIALTY]

คอนกรีตงานห้องเย็นซีแพค


รายละเอียด

ทางเลือกใหม่ที่ทนทานกว่า ลดปัญหาความยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมพื้นห้องเย็น ด้วยคอนกรีตพิเศษที่มีความสามารถสูงในการต้านทานการแตกร้าว และบริเวณผิวหน้าคอนกรีตมีความทนทานต่อการขัดสีจากรถขนถ่ายสินค้า (Forklift)

เหมาะสำหรับงานประเภท

ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง และ ห้องปรับอุณหภูมิ ที่มีอุณหภูมิติดลบ ถึง -40 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติ

  • สามารถทนต่ออุณหภูมิติดลบ ได้ถึง -40 องศาเซลเซียส
  • มีความสามารถในการต้านทานการแตกร้าว
  • มีความทนทานต่อการขัดสีที่ผิวหน้า จากการใช้งานของรถขนถ่ายสินค้า (Forklift)
  • เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นและทึบน้ำสูง - เป็นคอนกรีตที่มีการเยิ้มน้ำต่ำ คำแนะนำในการใช้งาน และข้อความควรระวัง


แชร์เนื้อหานี้ :

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ?


สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เอสซีจี (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจีตามงบการเงินรวม) ได้เก็บรวบรวมไว้ โปรด คลิกที่นี่ หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com