คอนกรีตผสมเสร็จ และบริการ : CPAC Instant Concrete

ช่องทางการสั่งซื้อ CPAC Instant Concrete


กิจการภาคเหนือ

1. จังหวัดเชียงใหม่  (มีจำหน่ายทุกโรงงาน)  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ไพศาล (ตี๋) 089-8511460

 จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • บริษัท เชียงใหม่มายโฮม จำกัด     
 • บริษัท นพดลพานิช จำกัด    
 • บริษัท เชียงใหม่วีระกิจ (2008) จำกัด     
 • บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด    
 • บริษัท พิทักษ์ฮาร์ดแวร์ จำกัด     
 • บริษัท ตั้งหง่วงเซ้ง ไทย โฮมมาร์ท จำกัด  
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ม.อาร์.ซี.แม่ริมคอนกรีต     
 • บริษัท เวียงพิงค์บ้านอยู่สบาย จำกัด    

2. จังหวัดตาก (มีจำหน่ายทุกโรงงาน)   | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ประวิทย์ 088-8742240

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเผ่าพงษ์ศาล  
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวังเจ้าการค้า
 • บริษัท ตากค้าซิเมนต์ จำกัด  

3. จังหวัดน่าน  (มีจำหน่ายทุกโรงงาน)   | เบอร์โทรศัพท์ตืดต่อ สุรชัช 081-7079520

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • หจก.น่านสหกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุเกียว 
 • หจก.ชินสุขเสริม

4. จังหวัดพะเยา  (มีจำหน่ายทุกโรงงาน)  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โกสิน 089-6353509

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • ร้านบ้วนเส็งเฮง
 • ร้านฟูแสงวัสดุก่อสร้าง

5. จังหวัดพิษณุโลก  (มีจำหน่ายทุกโรงงาน)   | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สมคิด 064-9364243

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • บจก.ไทย - ไทย ต้นหว้า ค้าไม้
 • หจก.แสงศิริบริการ
 • หจก.เซี้ยงวัสดุก่อสร้าง (สาขา 1 )
 • ร้านสมพงษ์โลหะกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคไทย-ไทย ค้าวัสดุ  

6. จังหวัดแพร่   (มีจำหน่ายทุกโรงงาน)   | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สถิตย์ (กรุง) 089-8511458

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนพดลแพร่โฮม
 • บริษัท สินค้าดี จำกัด
 • ร้านนพดล
 • หจก.สุทินพาณิชย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนพดลแพร่โฮม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทินพาณิชย์

7. จังหวัดลำปาง  (มีจำหน่ายทุกโรงงาน)   | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ วสันต์ 088-8743340

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • หจก.ลำปางเตียวเชียงล้ง   
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรรณจักรลำปาง

8. จังหวัดลำพูน  (มีจำหน่ายทุกโรงงาน)   | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ไพศาล (ตี๋) 089-8511460

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • บริษัทช.โฮม จำกัด

9. จังหวัดสุโขทัย  (มีจำหน่ายทุกโรงงาน)  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ประวิทย์ 088-8742240

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • บริษัทสุโขทัยซีเมนต์ จำกัด  
 • บจก.สุโขทัยซีเมนต์
 • ร้านโชคดีต้อมพืชผล

10. จังหวัดอุตรดิตถ์  (มีจำหน่ายทุกโรงงาน)   | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สมคิด 064-9364243

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • ร้านเกลียวสัมพันธ์
 • ร้านสิทธิพรค้าวัสดุก่อสร้าง

11. จังหวัดเชียงราย  (มีจำหน่ายที่โรงงาน CPAC)   

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เศกสรรค์ 089-8511456

12. จังหวัดแม่งฮ่องสอน  (มีจำหน่ายที่โรงงาน CPAC)   

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ไพศาล(ตี๋) 089-8511460

13. จังหวัดกำแพงเพชร  (มีจำหน่ายที่โรงงาน CPAC)   

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สิทธิโชค 081-8811078

14. จังหวัดนครสวรรค์  (มีจำหน่ายที่โรงงาน CPAC)   

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  นพพร(นพ) 089-4332796

15. จังหวัดพิจิตร  (มีจำหน่ายที่โรงงาน CPAC) 

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  นพพร(นพ) 089-4332796

16. จังหวัดอุทัยธานี  (มีจำหน่ายที่โรงงาน CPAC) 

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  นพพร(นพ) 089-4332796

17. จังหวัดเพชรบูรณ์  (มีจำหน่ายที่โรงงาน CPAC)   

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  สังวร(ป๋อง) 081-7079522

กิจการภาคใต้

1. จังหวัดชุมพร  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อรรถวิทย์ 088-0221298 | จัตตพงษ์ 088-8742835

จุดจำหน่ายโรงงาน

 • โรงงาน CPAC ชุมพร 

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • ร้านผู้แทนจำหน่าย "ชุมพรไถ่เชียงคอนกรีต"    | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ คุณแอม 081-9807771
 • ร้านค้าช่วง "โยธาวิทย์"    | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ คุณเปา 064-1651783

2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี   | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ วีระศักดิ์ 088-0034992 | เกียรติศักดิ์ 089-8730429

จุดจำหน่ายโรงงาน

 • โรงงาน CPAC สุราษฎร์ธานี   
 • โรงงาน CPAC สมุย   

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • ร้านค้าช่วง "ห้วยปริก"    | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ คุณตุ้ย 089-8683517
 • ร้านผู้แทนจำหน่าย"ฟ้าทวีพร"    | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ คุณแมว 087-8880440

3. จังหวัดระนอง   | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อรรถวิทย์ 088-0221298

จุดจำหน่ายโรงงาน

 • โรงงาน CPAC หลังสวน    

4. จังหวัดภูเก็ต  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ วิจิตร 081-5350286  | กิตติศักดิ์ 081-7360236

จุดจำหน่ายโรงงาน

 • โรงงาน CPAC ภูเก็ต    
 • โรงงาน CPAC เชิงทะเล    

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • ร้านผู้แทนจำหน่าย "แสงชัยแมคโครวัสดุภัณฑ์ "    | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ คุณตู่ 088-7652507
 • ร้านผู้แทนจำหน่าย "จี.ที.โฮมมาร์ท "    | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ คุณอัน 086-4704223
 • ร้านผู้แทนจำหน่าย "จอมทองเคหะภัณฑ์ "    | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ คุณนุช 081-9580990

5. จังหวัดพังงา  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ธีรวัฒน์ 081-9570476

จุดจำหน่ายโรงงาน

 • โรงงาน CPAC โคกกลอย    

6. จังหวัดนครศรีธรรมราช  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มานิตย์ 081-8905863  | สมใจ 061-3876578

จุดจำหน่ายโรงงาน

 • โรงงาน CPAC นครศรีธรรมราช    

7. จังหวัดสงขลา  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โกวิทย์ 089-8731817  |  วรภัทร 081-8978838

จุดจำหน่ายโรงงาน

 • โรงงาน CPAC หาดใหญ่    

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • บุญถาวร 3KHomeBase หาดใหญ่    | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 074-209000
 • หจก.เกี้ยนเฮงวัสดุก่อสร้าง    | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 074-245510

กิจการภาคตะวันตก 

หมายเหตุ : ทางภาคตะวันตก จะดำเนินการผลิตสินค้าCPAC Instant Concreteตามคำสั่งซื้อ ขั้นต่ำ 20 ถุงขึ้นไป (ไม่ได้มีการStockสินค้าไว้)

1. จังหวัดสิงห์บุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สมเกียรติ  ประทุมวัง (เหน่อ) 081-673-1986

2. จังหวัดอ่่างทอง 

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สมเกียรติ  ประทุมวัง (เหน่อ) 081-673-1986

3. จังหวัดชัยนาท   

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สมเกียรติ  ประทุมวัง (เหน่อ) 081-673-1986

4. จังหวัดสุพรรณบุรี

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สมเกียรติ  ประทุมวัง (เหน่อ) 081-673-1986

5. จังหวัดอยุธยา   

 •  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สมเกียรติ  ประทุมวัง (เหน่อ) 081-673-1986

6. จังหวัดกาญจนบุรี 

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เอกพล ชิวปรีชา (อาท) 081-920-68816

7. จังหวัดนครปฐม   

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สัญญา ชัยสวัสดิ์ (ตึ๋ง) 081-843-0318

8. จังหวัดสมุทรสงคราม 

 •  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บุญเลิศ ไกยวรรณ (แก้ว) 095-207-5425

9. จังหวัดสมุทรสาคร   

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บุญเลิศ ไกยวรรณ (แก้ว) 095-207-5425

10. จังหวัดราชบุรี   

 •  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บุญเลิศ ไกยวรรณ (แก้ว) 095-207-5425

11. จังหวัดเพชรบุรี   

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บุญเลิศ ไกยวรรณ (แก้ว) 095-207-5425

12. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บุญเลิศ ไกยวรรณ (แก้ว) 095-207-5425

กิจการภาคอีสาน

1. จังหวัดชัยภูมิ  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สุริยา 081-7601525

จุดจำหน่ายโรงงาน

 • โรงงาน CPAC ชัยภูมิ

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • ร้านไทยนิยม

2. จังหวัดนครราชสีมา  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ วิชัย  095-8621298

จุดจำหน่ายโรงงาน

 • โคราช-เลี่ยงเมือง
 • เขาใหญ่

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • ร้านพรชัยโฮมแม๊ก (โคกสวาย อ.โนนไทย)
 • ร้านศรีพัฒน์ (เขาใหญ่ อ.ปากช่อง)
 • ชลรุ่งเรืองนครราชสีมา

3. จังหวัดบุรีรัมย์

จุดจำหน่ายโรงงาน

 • โรงงานบุรีรัมย์  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 063-2267430

จุดจำหน่าย (ร้านผู้แทนจำหน่าย)

 • หจก.ซุ่ยเฮงเส็ง   | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   090-2415851
 • หจก.บุรีรัมย์นำโชค   | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  085-4854877
 • หจก.นิวัฒน์วัสดุ (สตึก)   | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   089-8453711
 • ร้านปากช่องพาณิชย์ (สตึก)  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  084-4661997
 • ร้านสุโรจน์วัสดุ(สตึก)  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 081-7068989 | 063-240280
 • หจก.ทวีวัฒน์ (หนองกี่)  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  089-6276095
 • ร้านเจริญศิลป์เคหะละหานทราย (ประคำ)  | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   092-5328962
 • บจก.คูย่งฮวดสุรินทร์   | เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  086-4608458 | 087-4467854

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-555-5555
หรือ Line OA : @CPAC
Facebook Fanpage : cpacthailandเอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ CPAC Instant Concrete รายละเอียดเอกสาร : ประเภท PDF , ขนาด 182.19 KB

แชร์เนื้อหานี้ :

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?