ข่าวสารและกิจกรรม : ความเคลื่อนไหว CPAC

CPAC Green Solution โดย “ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง)” จับมือ “เลอศักดิ์ คอนสตรัคชั่น” ลงนามบันทึกข้อตกลงบริหารงานก่อสร้างโครงการ The Olive Nature Park

24 พฤศจิกายน 2566
แชร์เนื้อหานี้ :

CPAC Green Solution โดย “ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง)” จับมือ “เลอศักดิ์ คอนสตรัคชั่น”

ลงนามบันทึกข้อตกลงบริหารงานก่อสร้างโครงการ The Olive Nature Park

 

CPAC Green Solution โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด จับมือ บริษัท เลอศักดิ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการบริหารงานก่อสร้างโครงการ “The Olive Nature Park” บ้านเดี่ยวบนทำเลใจกลางปุณณกันฑ์ จ.สงขลา ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยสำหรับงานก่อสร้างยุคใหม่ CPAC Smart Structure Solution – ระบบโครงสร้างเสา-คาน คอนกรีตสำเร็จรูป ตอกย้ำภาพผู้นำด้านนวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมเดินเคียงข้างทุกกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด “A PART OF YOUR SUCCESS: เคียงข้างทุกความสำเร็จของคุณ”

นางสาวกัลยา วรุณโณ Green Solution and New Business Marketing Director บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เปิดเผยว่า จากแนวทางการดำเนินธุรกิจของ SCG ในนามของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และ CPAC Green Solution ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบใน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้สานต่อเจตนารมณ์ร่วมกัน ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างตามแนวทาง CPAC Green Solution โดยใช้ Technology, Innovation และ Digitization ต่างๆ มาพัฒนาในการก่อสร้างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและ End User ให้ได้มากที่สุด ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “A PART OF YOUR SUCCESS: เคียงข้างทุกความสำเร็จของคุณ” ที่มีเข้าใจทุกความต้องการและพร้อมตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ สร้างเสร็จไว และคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG 4 Plus คือ มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ – Plus เป็นธรรมโปร่งใส เพื่อยกระดับการก่อสร้างไทย

“สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และ บริษัท เลอศักดิ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ครั้งนี้เพื่อร่วมกันบริหารงานก่อสร้างโครงการ The Olive Nature Park โดยได้มีการเลือกใช้ CPAC Smart Structure Solution – ระบบ โครงสร้าง เสา-คาน คอนกรีตสำเร็จรูปจาก CPAC Green Solution ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมก่อสร้างยุคใหม่เข้ามาใช้ก่อสร้างทั้งโครงการฯ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิตและการติดตั้ง โดยโซลูชันดังกล่าวถือเป็นกระบวนการรักษ์โลกที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลภาวะต่างๆ ในกระบวนการก่อสร้างลดของเสีย (Waste Reduction) จากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการก่อสร้างที่หน้างาน เพราะชิ้นส่วนโครงสร้างเสา และคานคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภายในโรงงานและขนส่งไปติดตั้งที่หน้างาน ทดแทนการหล่อในที่ และเราเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ทั้ง 2 บริษัทมีร่วมกัน”

นายดิสสเวทย์ เทียมเมฆา Chief Executive Officer บริษัท เลอศักดิ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้บริหารโครงการ The Olive Nature Park กล่าวว่า “บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยศักยภาพการดำเนินงานของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และเทคโนโลยี CPAC Smart Structure Solution – ระบบโครงสร้าง เสา-คาน คอนกรีตสำเร็จรูปจาก CPAC Green Solution ที่นำมาใช้ในโครงการฯ ซึ่งบว่ามีความทันสมัย และมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับ สามารถตอบโจทย์การทำงานได้อย่างครบวงจร ได้งานที่มีคุณภาพ ซึ่งตรงกับบริบทวิสัยทัศน์และนโยบายการดำเนินงานของโครงการฯ อีกทั้งการทำงานร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ของหาดใหญ่ และในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมการก่อสร้าง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และการส่งเสริมด้านการตลาดร่วมกัน สร้างความเชื่อมั่นใหกับลูกค้า และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรเป็นอย่างดี”

โครงการ The Olive Nature Park เริ่มต้นโครงการจากความต้องการที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย  ภายใต้แนวคิด “The New Standard Of Living” โดยมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร ตอบโจทย์ เข้าถึง เข้าใจกลุ่มลูกค้า และวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดส่งเสริมผ่านปัจจัยหลัก ทั้งเรื่องทำเล คุณภาพของที่อยู่อาศัย สุขภาพ และงานบริการ เพื่อยกระดับและตอบโจทย์ชีวิตของสังคมเมือง ที่อยากมีบ้านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใกล้กับสถานที่ทำงาน แหล่งการค้า แหล่งธุรกิจ สถานศึกษา และโรงพยาบาลชั้นนำ บนเนื้อที่ 26 ไร่ จำนวน 94 ยูนิต ภายใต้การออกแบบของสถาปนิกชั้นนำของเมืองไทย รองรับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกช่วงวัยอย่างลงตัว

การทำบันทึกข้อตกลง MOU ในครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จะเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ของหาดใหญ่ และในพื้นที่ภาคใต้

 

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1.  นายจตุพร สาเมือง                             CPAC Solution Center Director – South บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
  2. นายวิโรจน์ หลักสินไชย                        Southern Region Director บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  3. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ปุกแก้ว               Construction Solution Business Director บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
  4. นายดิสสเวทย์ เทียมเมฆา                     Chief Executive Officer บริษัท เลอศักดิ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  5. นายชวลิต แซ่ลิ้ม                                 Chief Marketing Officer บริษัท เลอศักดิ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  6. นายจารุวัฒน์ จันทรโคตร                      Deputy Chief Executive Officer บริษัท เลอศักดิ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 

 

24 พฤศจิกายน 2566
แชร์เนื้อหานี้ :

ความเคลื่อนไหว CPAC อื่นคุณอาจสนใจ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?