car car

เกี่ยวกับเรา

ซีแพค คอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยีนำสมัย
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ประสบการณ์งานคอนกรีต

ประสบการณ์คอนกรีต

ร่วมสร้างกุศล แบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคม "ลานเพลินซีแพค" เนรมิตพื้นที่ความสุขส่งมอบแผ่นพื้นคอนกรีตปูเป็นลานอเนกประสงค์...
experience

EXP 2 - คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ดีกว่าผสมมือเองอย่างไ ..

ร่วมสร้างกุศล แบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม "ลานเพลินซีแพค" เนรมิตพื้นที่ความสุขส่งมอบแผ่นพี้นคอนกรีตปูเป็นลานอเนกประสงค์ ร่วม ..
experience

CPAC Pump Simulation Test

โดย กิจการ CPAC กรุงเทพ และ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีคอนกรีต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 : กิจการ CPAC กรุงเทพ จับมือ ฝ่ายพัฒ ..
experience