ข่าวสารและกิจกรรม : ความเคลื่อนไหว CPAC

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม cpacconnect

5 เมษายน 2565
แชร์เนื้อหานี้ :

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม cpacconnect

 • คุณวิโรจน์  จันทร์วรพฤกษ์

 • คุณทรงพันธ์ มินสาคร

 • คุณศุภชัย เลิศกิตติโกศล

 • คุณชัชวาล มณีรัตน์

 • คุณปวีณ์กร ศรลำภู

 • คุณสมชาย ศรีมานพ

 • คุณธนายุทธ อ่อนจันทร์

 • คุณประสิทธิ์ สืบสอน

 • คุณวันณี ทองสง่า

 • คุณมณเฑียร บัวเพ็ชร

 • คุณศักดิ์ชัย พันน้อย

 • คุณวิชิตพล ขุนบุรุษ

 • คุณกัญญาณัฐ แสนคำ

 • คุณมณูศักดิ์ หลีเจริญ

 • คุณศุภวิทย์ วงษ์วีนะ

 • คุณธาวัน ใจประดิษฐ

 • คุณแสนยากร สิงหศักดิ์

 • คุณวัชระ สุขเรืองกูล

 • คุณตริตาภรณ์ จันทร์หัสดี

 • คุณวินัย มนพลับ

 

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่ง E-Coupon ไปยังหมายเลขที่ท่านระบุไว้ ภายในเดือนเมษายน 2565 
 

5 เมษายน 2565
แชร์เนื้อหานี้ :

ความเคลื่อนไหว CPAC อื่นคุณอาจสนใจ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?