ข่าวสารและกิจกรรม : ความเคลื่อนไหว CPAC

แนะนำบริการใหม่ CPAC DESIGN CENTER ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบที่รักษ์โลกเหมือนที่รักคุณ

4 สิงหาคม 2564
แชร์เนื้อหานี้ :

CPAC Design Center คืออะไร

บริการให้คำปรึกษา และออกแบบด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นศูนย์รวม ผู้เชี่ยวชาญในวงการสถาปัตยกรรมและงานออกแบบ ยึดหลักแนวคิดแบบกรีนๆ 
ตามแนวทาง CPAC GREEN CONSTRUCTION SOLUTION ภายใต้แนวคิด “คิด ออกแบบ สร้าง Trend งานสถาปัตยกรรมที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสังคมสิ่งแวดล้อม”

มีบริการใดบ้าง ?

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ 
 • งานสถาปัตยกรรม
 • งานภูมิทัศน์ 
 • งานวางผังโครงการ
 • งานตกแต่งภายใน
 • งานอาคารเขียว/อาคารประหยัดพลังงาน
 • งานต่อเติม
 • LOOSE FURNITURE 
 • Graphic Design

มี PACKAGE ใดบ้าง ?

 • PROPOSAL DESIGN PACKAGE

การบริการก่อนการออกแบบ (Pre-design Service Stage) ศึกษาและวิเคราะห์ ศักยภาพของโครงการ ออกแบบความต้องการด้านการใช้สอยพื้นที่ ออกแบบวางผังโครงการ  (Master plan) พร้อมกำหนดรูปแบบถาปัตยกรรม และงบประมาณ นำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน และกำหนดแนวทางการออกแบบ

 • DESIGN AND DOCUMENT

บริการออกแบบ ประมวลแนวความคิดเพื่อกำหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงจัดทำเอกสาร ครอบคลุมการขออนุญาต แบบประมูลคัดเลือกผู้รับเหมา แบบก่อสร้าง พร้อมลงนามรับรองผลงานออกแบบ

 • DD AND DRAWING FOR SUBMISSION  & CONSTRUCTION

บริการพัฒนาแบบจากแบบที่ลูกค้ามี เพื่อขออนุญาตและก่อสร้างจริงครบวงจร ทั้งด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม พร้อมลงนามรับรองผลงานความถูกต้อง และบริการเป็นสถาปนิกควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ 

 • LOOSE FURNITURE

บริการออกแบบ และUpcycling เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ที่แตกต่างสร้าง TREND งานสถาปัตยกรรม ด้วยแนวคิด Circular economy  ลดการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติ (Reduced Resource Use) 

 • ICONIC DESIGN

บริการออกแบบองค์ประกอบอาคาร ระบุเลือกใช้วัสดุ พร้อมคู่มือแนะนำวิธีการติดตั้ง เช่น กรอบอาคาร (Façade) , หลังคา และชิ้นงานอื่น ๆ ที่มีชิ้นเดียวในโลก   

4 สิงหาคม 2564
แชร์เนื้อหานี้ :

ความเคลื่อนไหว CPAC อื่นคุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?