ผลิตภัณฑ์และบริการ

เลือกดูรายละเอียดตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือเลือกผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการใช้งานของคุณและคำนวณปริมาณคอนกรีตหากคุณยังไม่แน่ใจปริมาณที่ต้องการ
close

ระบบพื้นโพสเทนชั่น

ระบบพื้นโพสเทนชั่นซีแพค บริการออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาระบบพื้นโพสเทนชั่นทั่วประเทศ รวมถึงประเทศลาว พร้อมทั้งมั่นใจได้เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ควบคู่กับคอนกรีตโพสเทนชั่นซีแพค