รายละเอียด

มอร์ตาร์ หรือปูนทราย ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานเคลือบท่อปั๊ม เพื่อลดการสูญเสียน้ำปูนของคอนกรีตจากการลำเลียงผ่านท่อปั๊ม ทำให้คอนกรีตที่ลำเลียงผ่านท่อปั๊ม ยังคงคุณสมบัติ และความไหลลื่น เป็นไปตามที่ออกแบบไว้

เหมาะสำหรับงานประเภท

  • งานเคลือบท่อปั๊มคอนกรีตทุกประเภท คุณสมบัติ มีส่วนผสมของมอร์ตาร์ หรือปูนทราย ที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบท่อปั๊ม คำแนะนำในการใช้งาน และข้อความ

คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง

  • เหมาะสำหรับงานเคลือบท่อปั๊มคอนกรีตทุกประเภทเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้สำหรับงานเทพื้นปรับระดับ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาเป็นฝุ่น และแตกร้าวตามมา