รายละเอียด

มีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้มีคุณสมบัติด้านความคงทนสูงขึ้น ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยคุณสมบัติ ด้านกำลังอัดทรงลูกบาศก์ที่สูงเป็นพิเศษ ตั้งแต่ 500 กก./ตร.ซม. ขึ้นไป (ปัจจุบันสามารถผลิตได้สูงถึง 800 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์) เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานในโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแกร่ง หรือ รับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ เช่น เสา ปล่องลิฟท์ คาน สะพาน เป็นต้น

เหมาะสำหรับงานประเภท

โครงสร้าง เสา คาน ของอาคารขนาดใหญ่ ปล่องลิฟท์ สะพาน หรือโครงสร้างที่ต้องการต้องการถอดแบบเร็ว เป็นต้น

คุณสมบัติ

  • โครงสร้างมีความคงทน และมีอายุการใช้งานนานมากขึ้น จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโครงสร้างลดลง
  • สามารถลดระยะเวลาในการถอดแบบ และค้ำยัน เนื่องจากการพัฒนากำลังอัดในช่วงต้นที่รวดเร็ว ส่งผลให้ลดเวลาในการก่อสร้างลงได้
  • สามารถลดหน้าตัดของโครงสร้างลงได้ โดยที่ยังคงรับน้ำหนักบรรทุกได้เท่าเดิม
  • สามารถลดน้ำหนักของโครงสร้างได้ เนื่องจากขนาดโครงสร้างที่เล็กลง ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
  • เนื่องจากโครงสร้างที่เล็กลง ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น
  • โครงสร้างมีความทึบน้ำ
  • เนื้อคอนกรีตมีความไหลลื่น เพราะมีค่ายุบตัวมากกว่า 15 ซม. ทำให้สามารถลำเลียงด้วยปั้มได้โดยสะดวก
  • มีกำลังอัดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ มากกว่า 500 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์) ขึ้นไป