รายละเอียด

คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตที่เร็วกว่าคอนกรีตปกติ เพื่อให้คอนกรีตสามารถประคองตัวเองอยู่ได้ หลังจากที่แบบหล่อมีการเคลื่อนที่ต่อเนื่องไป โดยมักใช้งานกับโครงสร้างที่มีการเทอย่างต่อเนื่อง เช่น ปล่องลิฟท์ ไซโลเก็บพืชผลทางการเกษตร นอกจากจะเทโครงสร้างได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังให้ผิวโครงสร้างที่เรียบเนียน สวยงาม

คุณสมบัติ

  • มีระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต สอดคล้องกับอัตราการขับเคลื่อนของแบบหล่อ
  • ผิวเรียบ สวยงาม มีค่ายุบตัว ระยะเวลาการก่อตัว และกำลังอัดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง

  • ควรเทคอนกรีตให้เป็นชั้นๆ สม่ำเสมอตลอดทั้งหน้าตัด โดยมีความหนาของการเท 30-40 ซม./ชั้น เพื่อให้การจี้เขย่าคอนกรีตสามารถทำได้อย่างทั่วถึง
  • ควรใช้อัตราความเร็วในการเทคอนกรีต ให้สอดคล้องกับการลำเลียงคอนกรีตและการขับเคลื่อนของแบบหล่อ
  • การจี้เขย่า ต้องมีการควบคุมระยะห่าง ความลึก และเวลาการจี้เขย่า ให้สม่ำเสมอกัน เพราะแรงเสียดทานระหว่างแบบหล่อและเนื้อคอนกรีต จะมีผลต่อความสวยงามของผิวโครงสร้าง
  • กรณีที่มีเหตุให้ต้องหยุดเท ยืดระยะเวลาในการเท หรือต้องการเทให้เร็วขึ้น ควรมีการประสานงานกับโรงงานอย่างใกล้ชิด เพื่อที่ทางโรงงานจะได้ปรับส่วนผสมคอนกรีตให้มีระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต เหมาะกับระยะเวลาในการทำงานของหน้างาน ผิวของแบบหล่อต้องสะอาด ปราศจากเศษคอนกรีต หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เพราะจะมีผลต่อความเรียบเนียน สวยงาม ของผิวโครงสร้าง