รายละเอียด

ปกป้องพื้นดาดฟ้าด้วยคอนกรีตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อลดปัญหาการแตกร้าวของคอนกรีตจากการสูญเสียความชื้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว (Plastic Shrinkage Crack) เนื่องจากในการเทพื้นดาดฟ้า มักจะเจอกับกสภาวะแวดล้อมที่มี ลมแรง และ อุณหภูมิสูงจากแสงแดด

เหมาะสำหรับงานประเภท

งานพื้นดาดฟ้า หรืองานพื้น ในที่โล่ง ที่ต้องเทคอนกรีตในสภาวะแดดร้อนและลมแรง

คุณสมบัติ

  • ลดปัญหาการแตกร้าวของคอนกรีตจากการสูญเสียความชื้นอย่างรวดเร็ว ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว (Plastic Shrinkage Crack)
  • เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติทึบน้ำและกันซึม ตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)

คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง

  • ไม่ควรเติมน้ำเพื่อให้คอนกรีตมีความเหลวมากขึ้น เพราะจะทำให้คุณสมบัติคอนกรีต ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ การเทคอนกรีตที่ถูกวิธี การเทคอนกรีตโดยป้องกันไม่ให้เนื้อคอนกรีตแยกตัว เครื่องมือที่จะใช้เทหรือลำเลียงคอนกรีตที่เหมาะสมกับสภาพหน่วยงานหรือโครงสร้าง เช่น ราง เครน ปั๊ม และการกำหนดระยะตกของคอนกรีต (Free Fall) สำหรับการเทโครงสร้างสูงๆ เพื่อป้องกันคอนกรีตเกิดการแยกตัว ตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)
  • ควรจี้เขย่าคอนกรีตอย่างถูกวิธี ตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงในคอนกรีต และจะทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรง และคงทนเพิ่มขึ้น
  • การบ่มคอนกรีต ควรทำการบ่มชื้นคอนกรีตทันที หลังจากที่คอนกรีตเริ่มเซ็ตตัว อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การขังน้ำ ใช้น้ำยาสำหรับบ่มคอนกรีต ใช้กระสอบเปียกคลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา หรือฉีดด้วยน้ำสะอาดให้ชุ่มตลอดเวลา หรือตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)
  • โครงสร้างและอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างพิเศษที่อาจจะต้องใช้วิธีการบ่มที่เหมาะสมอื่นๆ นอกเหนือจากวิธีนี้