CPAC Green Solution : CPAC Gas Station Solution

CPAC Gas Station Solutionเปิดปั๊มน้ำมันหรือรีโนเวทปั๊มน้ำมันด้วยบริการรับก่อสร้างและออกแบบปั๊มน้ำมันจาก CPAC Gas Station Solution

 

​​​​​​"CPAC Gas Station Solution"  

บริการสร้างปั๊มน้ำมัน ที่จะช่วยผู้ประกอบการธุรกิจนํ้ามัน ที่ต้องการเปิดปั๊มน้ำมันในรูปแบบสถานีบริการที่แตกต่าง บริการออกแบบ ก่อสร้าง และปรับปรุงรีโนเวท (Renovate) ปั๊มน้ำมันแบบครบวงจรตามหลักมาตรฐาน ให้บริการตั้งแต่การออกแบบ ขอใบอนุญาต ก่อสร้าง รวมถึงบริการหลังการขาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตั้งแต่การออกแบบ 3D จาก CPAC BIM, การก่อสร้างที่เน้นการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จจากโรงงานและนำมาประกอบติดตั้งหน้างาน (Off-Site Construction) ทำให้สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว ลดการเกิด Waste จากการก่อสร้าง ทั้งขยะ ฝุ่น และเสียง ช่วยลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชุมชนอีกด้วย สามารถทำได้ทั้งปั๊มรูปแบบมาตรฐาน และยังสามารถออกแบบให้มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว ดึงดูดผู้ใช้งาน 

จุดเด่นของ CPAC Gas Station Solution

  • Speed : การออกแบบและการก่อสร้างปั๊มน้ำมัน เร็วกว่าแบบปกติสูงสุดถึง 2 เท่า โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการใช้ Digitization 3D CPAC BIM ในการออกแบบ ทำให้ทุกภาคส่วนเห็นภาพเดียวกัน รวมทั้งการก่อสร้างที่เป็น Modularity คือเน้นการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน สามารถควบคุมการก่อสร้างให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและทำงานได้อย่างรวดเร็ว 
  • Style : Unique Design  สามารถออกแบบอาคารให้มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ด้วยการใช้ CPAC 3D Printing Solution ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการก่อสร้าง ช่วยลดข้อจำกัดที่วัสดุ และก่อสร้างรูปแบบเดิมที่ไม่สามารถทำได้ เพื่อความโดดเด่น และดึงดูดผู้ใช้บริการ เพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ให้บริการปั๊มน้ำมันอีกด้วย
  • Sustainable : การก่อสร้างที่ลด Waste ลดปัญหากับชุมชนรอบด้าน รวมทั้งการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

สร้างปั๊มน้ำมันได้ตรงใจในแบบที่ต้องการ ครอบคลุมครบทุกบริการ

 

ขั้นตอนการสร้างปั๊มน้ำมันเบื้องต้น

  • การออกแบบสถานีบริการ  :  การเขียนแบบและขออนุญาต 
  • การขอใบอนุญาต  :  ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ขอใบอนุญาตประกอบกิจการและยื่นจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน
  • การก่อสร้าง  : งานฐานรากและโครงสร้าง งานโครงสร้างหลังคา งานติดตั้งถังน้ำมัน งานติดตั้งหัวจ่ายน้ำมัน งานอาคารพาณิชย์อื่น ๆ รวมถึงงานระบบไฟฟ้าและประปา
  • การทดสอบระบบ  :  ทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบการจ่ายน้ำมัน 

ขอบเขตการให้บริการ 

ก่อนทำการก่อสร้างปั๊มน้ำมัน
1. ศึกษา/วิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบโครงการ
2. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ
3. ออกแบบโครงการให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม
4. สร้างแบบจำลองเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นภาพเดียวกัน
5. ติดต่อหน่วยงานราชการในการขออนุญาตก่อสร้าง 

ระหว่างการก่อสร้างปั๊มน้ำมัน
1. การเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง (Site Preparation)
2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานด้วยวิศวกรมืออาชีพ (Project Management)
3. ติดตามและรายงานการทำงานด้วย Technology BIM Dashboard

หลังทำการก่อสร้างปั๊มน้ำมัน
1. การรับประกันผลงานโดย CPAC Green Solution รับประกันงานโครงสร้าง 5 ปีและงานสถาปัตย์ 1 ปี  
2. Facility Management ที่ง่ายและรวดเร็ว

 


 

รับสร้างปั้มน้ำมันครบวงจร

 

ติดต่อขอรับคำปรึกษาในการรับออกแบบก่อสร้างการเปิดปั๊มน้ำมันหรือการรีโนเวทปั๊มน้ำมัน รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPAC Gas Station Solution ได้ที่นี่ เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ CPAC Gas Station Solution รายละเอียดเอกสาร : ประเภท PDF , ขนาด 21.90 MB

แชร์เนื้อหานี้ :

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?