CPAC Green Solution : โซลูชันงานบ้านและอาคารสำเร็จรูป

CPAC Home Care Solution


"CPAC Home Care Solution" โซลูชันตรวจสุขภาพบ้าน ทำการสำรวจ ตรวจสุขภาพบ้านลูกค้า โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมทำการบันทึกประวัติการดูแล ติดตั้งและซ่อมแซม บันทึกประวัติการทำงานด้วยนวัตกรรมจาก CPAC BIM PLATFORM  เพื่อดูแลบ้านลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ CPAC Home Care Solution

Service : ให้บริการงานซ่อมแซมบ้านครบวงจร ไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ เราดูแลให้หมด 
Speed : ความรวดเร็วในการให้บริการกับทางลูกค้า   
Safety : ความปลอดภัยในการให้บริการ ขั้นตอนการทำงานจากทีมงานมืออาชีพ ลดความเสี่ยงและอันตรายที่ลูกค้าต้องดำเนินการซ่อมเอง  
System : นำระบบ CPAC BIM PLATFORM เข้ามาช่วยในการทำงาน ใช้เก็บบันทึกข้อมูลและดูรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ต่าง ๆ ของงานดูแลรักษา งานติดตั้งและซ่อมแซม

 • พื้นที่ให้บริการ                       
  กรุงเทพฯ , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ
 • ราคาเริ่มต้น                         
  9,000 บาท ( ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • ระยะเวลาในการบริการ           
  ตามจำนวนครั้งของการบริการ ในแต่ละ Package (กำหนดระยะเวลาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อบริการ PACKAGE)

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ลูกค้าแจ้งความต้องการใช้บริการ งานซ่อมแซมเฉพาะงานในแต่ละประเภท  ตามบริการรายการหลักของงานดูแลรักษาบ้าน งานติดตั้งและซ่อมแซม 
 2. เสนอราคาค่าบริการงานดูแลรักษาบ้าน  งานติดตั้งและซ่อมแซม ลูกค้าตกลงอนุมัติ และนัดหมายเข้าบริการ
 3. ทีมงาน CPAC Home Care Solution เข้าให้บริการ ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังให้บริการเสร็จ

รายละเอียดพร้อมเงื่อนไขการให้บริการ

 1. งานดูแลรักษาบ้าน 
  1.1 ดูแลทำความสะอาดสุขาภิบาล
  - ทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้ง 
  - ทำความสะอาดถังน้ำดี พร้อมบ่อดักไขมัน
  (ราคาค่าบริการใน Package ยังไม่รวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่  เป็นเฉพาะค่าแรงที่มีไว้แล้วในราคา Package  ที่เลือกบริการได้ตามรายการที่กำหนด)
  1.2 งานฉีดปลวก
  -ใช้วิธีอัดฉีดเฉพาะการฉีดอัดลงท่อ ยังไม่รวมการอัดฉีดลงพื้น
  -บริการฉีดปลวกตามระยะเวลาที่กำหนด ทุก 3 เดือน (จำนวน 4 ครั้งต่อปี)
  -ใช้น้ำยากำจัดปลวกตามชนิดและประเภทที่ทางบริษัทฯ กำหนด
  -โดยปริมาณน้ำยาที่ใช้แต่ละครั้ง จำนวน 500 ลิตร ฉีดบริการพื้นที่รอบตัวบ้านไม่เกิน 50 ตร.ม. 
  (กรณีพื้นที่มากกว่าที่กำหนด ขอนำเสนอราคาเพิ่มเติมในส่วนที่เกินข้อกำหนด)
  (ราคาค่าบริการใน Package เป็นการรวมค่าแรง และค่าน้ำยาฉีดปลวก ที่มีไว้แล้วในราคา Package ที่เลือกบริการได้ตามรายการที่กำหนด)
 2. งานติดตั้ง และงานซ่อมแซม
  2.1 งานซ่อมระบบไฟฟ้า และประปา/ ห้องน้ำ เช่น 
  - ติดตั้งเพิ่มจุดปลั๊ก / สวิตซ์  
  (การติดตั้งสวิตช์ไฟ,ปลั๊กไฟ 1 จุดต่อการบริการ 1 ครั้ง ลักษณะเดินลอยเท่านั้น 
  และการเปลี่ยนสวิตช์ไฟ,ปลั๊กไฟ, หลอดไฟ กำหนด 3 - 4 จุดต่อการบริการ 1 ครั้ง) 
  - ซ่อมเปลี่ยน / ย้าย ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ เฉพาะจุด
  - ติดตั้งสุขภัณฑ์ / เปลี่ยนสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ
  (ราคาค่าบริการใน Package ยังไม่รวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่  เป็นเฉพาะค่าแรงที่มีไว้แล้วในราคา Package  ที่เลือกบริการได้ตามรายการที่กำหนด โดยการเข้าไปให้บริการแต่ละครั้ง จะเป็นการให้บริการต่อ 1 - 2 จุด/หน่วย) 
  2.2 งานซ่อมเบ็ดเตล็ด เช่น 
  - เปลี่ยน/ ซ่อมมุ้งลวด
  - งานซ่อมฝ้าเพดาน เหมาขั้นต่ำ พื้นที่ไม่เกิน 10 ตร.ม.
  - เปลี่ยนประตู, หน้าต่าง
  (ราคาค่าบริการใน Package ยังไม่รวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่  เป็นเฉพาะค่าแรงที่มีไว้แล้วในราคา Package  ที่เลือกบริการได้ตามรายการที่กำหนด โดยการเข้าไปให้บริการแต่ละครั้ง จะเป็นการให้บริการต่อ 1 - 2 จุด/หน่วย) 

 

 

สนใจบริการ CPAC Home Care Solution หรือต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติม

โทร 085-123-1151 หรือ 086-341-1466

ADD Line คลิกที่นี่เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ CPAC Home Care รายละเอียดเอกสาร : ประเภท PDF , ขนาด 6.90 MB

แชร์เนื้อหานี้ :

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่เว็บไซต์เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ?


สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เอสซีจี (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจีตามงบการเงินรวม) ได้เก็บรวบรวมไว้ โปรด คลิกที่นี่ หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com