ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

เมื่อท่านติดต่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสชำระเงิน (12 หลัก) จาก

ทางบริษัทฯ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการสร้าง Bar Code

  1. รหัสหน่วยงาน หรือ รหัสชำระเงิน 12 หลัก
  2. เบอร์โทรที่ติดต่อ
  3. จำนวนเงินที่ต้องการชำระ
สร้าง Bar Code สำหรับชำระเงิน