EARTHWORK SOLUTION

เพราะงานดิน คือ รากฐานของงานก่อสร้าง

ครบเครื่องเรื่องงานดิน ยกระดับวงการก่อสร้าง 

  • ยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างดิน
  • ลดระยะเวลา เครื่องจัก คนงาน ในการก่อสร้าง
  • ลดต้นทุนโดยรวม

Service Solution

Underground System หรือ FillGood
ออกแบบ ก่อสร้างระบบงานใต้ดินให้มีอายุการใช้งานสูงสุด ลดปัญหาเรื่องการทรุดตัวและการก่อสร้างที่ยุ่งยาก เช่น การวางท่อประปา, งาน pipe jacking} งานกำแพงกันดิน เป็นต้น รวมทั้งแก้ปัญหาโพรงดินใต้โครงสร้างที่เกิดจากดินทรุดตัวหรือน้ำกัดเซาะได้เป็นอย่างดี 

Pavement Solution
ยืดอายุการใช้งานของถนนไม่ว่าจะเป็น ถนนคอนกรีต, ถนนลาดยาง หรือพื้นบล๊อกสำเร็จรูป ด้วยเทคโนโลยีด้านงานดินเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติชั้นพื้นทางและรองพื้นทาง

Drainage and Irrigation System
ระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีด้านวัสดุต่างๆ เช่น ผ้าใบคอนกรีต, คอนกรีตพรุน, โฟมคอนกรีต เป็นต้น

Circular Economy
นำวัสดุเหลือใช้งานอุตสาหกรรมก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ตามหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียน ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เศษคอนกรีต, กระดาษ, พลาสติก เป็นต้น