CPAC Green Solution : โซลูชันงานสำรวจ และออกแบบ

CPAC Drone Solution


CPAC Drone Solution มองภาพให้กว้างกว่าเดิม ประเมินพื้นที่ได้แม่นยำ ด้วย Smart Technology for safety in Hazard Area นวัตกรรมโดรน ใช้สำหรับสำรวจตรวจสอบในพื้นที่ปิดและเข้าถึงได้ยาก เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือตรวจสอบความผิดปกติ ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น หม้อเผา หรือปล่องไฟ โดยมาพร้อมกับเซนเซอร์รอบทิศทาง และเกราะป้องกันการกระแทก การชน กับสิ่งกีดขวาง ช่วยป้องกันความเสี่ยงอันตรายแทนการใช้คนเข้าไปสำรวจในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและเข้าถึงได้ยาก

Customer Value : 

  • ลดเวลาการสำรวจ
  • เพิ่มความแม่นยำ
  • เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

Green Value : 

  • ลดความผิดพลาดในงานก่อสร้าง (Reject หรือ Rework)


แชร์เนื้อหานี้ :

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?