CPAC Green Solution : โซลูชันงานบริหารจัดการ Construction Waste Management

CPAC Water Management Solution


นวัตกรรม การหา เก็บ ใช้ จัดการน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย (Best Available Technology) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดการให้บริการ

เพื่อลดระยะเวลาในการสำรวจพื้นที่ และเพิ่มแม่นยำ ในงานออกแบบ

ด้วยการใช้ เทคโนโลยี มาช่วยประเมินและออกแบบพื้นที่น้ำ เช่น Drone,  Resistivity System, Ground Penetrating Radar (GPR), SONAR, BIM เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการออกแบบระบบการจัดการน้ำในชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

รักษาแหล่งน้ำ และสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ โดยช่วยลดความยุ่งยาก และลดเวลาในการดำเนินงานเอง

หมดกังวลเรื่องน้ำไม่พอใช้ ด้วยระบบการจัดเก็บน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน เช่น ฝายชะลอน้ำ ฝายใต้ทราย+Stop log สระพวง ถังเก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป บ่อพวงคอนกรีต ธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น 

สินค้านวัตกรรม เพื่อทดแทนงานคอนกรีต ในพื้นที่ที่จำกัดเรื่องการขนส่ง

ผ้าใบคอนกรีต นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างสะดวกในการติดตั้ง ลดขั้นตอนในการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์เรื่อง การเทคอนกรีตในพื้นที่ที่รถโม่คอนกรีตเข้าไม่ถึง เช่นพื้นที่ในป่า กลางหุบเขา หรือบนภูเขา

บริหารจัดการและกระจายน้ำ ด้วยนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยมีทีมงานดูแลหลังการติดตั้ง

ออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump System) ใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน  นอกจากนี้ยังรับออกแบบและก่อสร้างระบบการกระจายน้ำ ด้วยระบบคลองส่งน้ำ และระบบส่งน้ำทางท่อ เพื่อให้มีน้ำใช้ในพื้นที่อย่างทั่วถึง

จับมือไปด้วยกันเพื่อสร้างความยั่งยืน

CAPC Water Management Solution สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน หน่วยงานรัฐบาล และภาคเอกชน เพื่อส่งมอบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้กับชุมชน ให้สามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

คุณจุฑามาศ  จิตต์ชื่น (SD Consultant) 
Email: juthamaj@scg.com
Tel: (+66)6 4197 9351

คุณบวร วรรณศรี (BSE Assistant Manager)
Email: bovornw@scg.com
Tel: (+66)8 1386 8741แชร์เนื้อหานี้ :

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

เรื่องน่ารู้งานคอนกรีตที่คุณอาจสนใจ

ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ?