ชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตหักบัญชีธนาคาร

เมื่อท่านตกลงซื้อคอนกรีตกับซีแพค ท่านจะได้รับรหัสประจำตัว ดังนี้

  1. รหัสลูกค้า (ตัวเลข 7 หลัก : ตัวอย่าง 9123456)
  2. รหัสหน่วยงาน (ตัวหนังสือและตัวเลข รวม 6 หลัก : ตัวอย่าง BG5054)
  3. รหัสชำระเงิน (ตัวเลข 12 หลัก : ตัวอย่าง 123456789012)

ท่านสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร โดยมีวิธีการชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกเมนูด้านล่าง " เข้าสู่การชำระเงิน"
  2. ใส่ข้อมูล "รหัสหน่วยงาน" ตัวอย่าง BG5054 กด ตรวจสอบ
  3. หน้าจอจะแสดงข้อมูลของท่าน กรณีถูกต้อง ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
  4. พิมพ์ใบนำฝาก
  5. นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่ท่านสะดวก อาทิ ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย และ ธ.กสิกรไทย*

* กรณีที่ท่านชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทย ท่านต้องส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับพนักงานซีแพคที่ท่านติดต่อซื้อ คอนกรีตทุกครั้ง