ชำระเงินผ่านตู้ ATM

 

 

เมื่อท่านติดต่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสชำระเงิน (12 หลัก)
จากทางบริษัทฯ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการชำระเงิน

1. รหัสหน่วยงาน หรือ รหัสชำระเงิน 12 หลัก
2. รหัส Com Code ก่อนชำระเงิน
   • ธ.ไทยพาณิชย์ คือ CPAC
   • ธ.กรุงเทพ คือ ซีแพค
   • ธ.กรุงไทย คือ 1755
   • ธ.กสิกรไทย คือ 20048
3. จำนวนเงินที่ต้องการชำระ
ศึกษาวิธีการชำระเงินเพิ่มเติม